Wetenschap


De mens staat centraal in de omgeving waarin hij handeling uitvoert. Deze humanistische invalshoek is de basis van de visie op het menselijk bewegen zoals hij op het platform naar voren komt. Het individu toont ideaaltypisch (beweeg)gedrag, echter de handelingen/taken die het tracht uit te voeren of uitvoert zijn generiek en context afhankelijk. Dit houdt in dat er voor beweeguitdagingen dan ook maar één oplossing is (er zijn er meerdere maar die horen bij hoe het individu deze vormgeeft), die van het individu zelf in de daarbij horende omgeving.