Kernwaarden


Openheid & Respect

Het platform wil zich graag kenmerken door er voor iedereen te zijn die geïnspireerd wil worden op het gebied van sport en bewegen. Het idee is dat alles open is voor iedereen en vrij toegankelijk moet zijn met respect voor de community en de leden.

Kwaliteit & Deskundigheid

De content (video’s als wel de blogs/vlogs) die te vinden is op het platform zal aan een aantal richtlijnen (zie upload richtlijnen) moeten voldoen; hiermee streeft het platform ernaar dat de kwaliteit van de content hoog is en dat dit de bruikbaarheid van de content doet toenemen. Ook zal de ‘board of experts’ met regelmaat content posten.     

Delen & Verbinding

Door met elkaar in een community verenigd te zijn, zal het geheel meer zijn dan de som der delen. Het uploaden van content doe je voor elkaar op alle niveau’s, zodat je zelf geïnspireerd kunt raken door anderen die ook delen.

Betrouwbaarheid & Onafhankelijkheid

Graag wil het platform betrouwbaar zijn op meerdere fronten 1) door stabiliteit van de site; dit door met een betrouwbare en professionele ICT partij te werken en 2) omdat het platform en de ontwikkelaars onafhankelijk zijn van sponsoren die de inhoud zouden kunnen bepalen. Het platform wordt door professionals onderhouden en is qua inhoud onafhankelijk en opgezet door een team van sportprofessionals.

Waardering & Dankbaarheid

‘Ere wie ere toekomt’ staat hoog in het vaandel bij de Sportsinspirator. Waardering wordt gegeven aan diegene die een bijdrage levert aan de community en daar zal ten alle tijden naar gerefereerd worden.